Lyt til foredrag OT318 “Tale ved fest for Martinus fødselsdag”

OT318. Tale ved fest for Martinus Fødselsdag.  Fredericia den 21.08.2016

Martinus fødselsdag 11.08.1890 fejres hvert år den lørdag der ligget nærmest ved sæsonafslutningen i Martinus Center Klint.

Martinus fødselsdag

Fejring af Martinus fødselsdag. Martinus ønskede ikke noget for sig selv, som han ikke ønskede for andre, og hele sit liv undgik persondyrkelse. Han mente blot, at en ved en sådan festdag kunne venner mødes og styrke venskabet.

Martinus 70 år fødselsdag den 11.08.1960 fejres i Kosmos Ferieby, nu Martinus Center Klint.
Martinus’ 70-års fødselsdag fejres på dagen i Kosmos Ferieby. Næsten 400 deltagere. Fra venstre: ?, Johan Georg Hannemann, Erik Gerner Larsson, Martinus, Mogens Møller, Vibeke Møller,

Hvordan blev Martinus fødselsdag fejret?

Martinus har ofte i årenes løb fejret sin fødselsdag privat sammen med de nærmeste venner, men hans 70-års og 75-års fødselsdag blev fejret i stort telt i Klint. De sidste 10 år fra 1970 gik man over til at fejre fødselsdag offentligt i København, så flest muligt interesserede skulle have muligheden for at opleve Martinus, der efter at han var blevet 80-år ikke havde så meget energi til tage imod folk og tale med dem privat. Han ville al sin energi på det vigtigste nemlig at skrive på sit værk.

Martinus holdt sig ude af offentlighedens søgelys, men han var ikke folkesky. Han nød at være sammen med glade og interesserede mennesker, og hvis han havde haft kræfter til det vil han gerne have fortsat med at rejse rundt og holde foredrag helt indtil sin bortgang som 90-årig.
I 1969 rejste Martinus for sidste gang rundt med foredrag i provinsen og i Sverige og syvende og sidste gang til Island. Han holdt altså op med at rejse rundt med foredrag som 80-årig. Derefter holdt han kun foredrag ved sin fødselsdag og ved sæsonåbningen i Martinus Center, Klint i slutningen af juni måned. Han ville gerne glæde og inspirere mennesker med sine foredrag, sit nærvær og sin kosmologi. Som en detalje kan nævnes, at hvis man spurgte Martinus, om man måtte tage et foto af ham, sagde han altid ja for at glæde spørgeren.

MARTINUS ET SON ŒUVRE Martinus (1890-1981) est né dans la petite ville danoise de Sindal, dans le Jutland du Nord. Au terme d’une courte scolarité à l’école primaire qui ne comprenait que deux fois trois heures de cours par semaine en été, et un peu plus en hiver, il gagna sa vie en occupant des emplois modestes, dans des laiteries et autres, jusqu’au jour de 1921 où il commença à écrire l’œuvre qu’il consacra, pendant les soixante années qui suivirent, aux sciences spirituelles. Dans la Préface de Livets Bog, Martinus raconte dans quelles circonstances sa vie changea: “… de toutes nouvelles facultés sensorielles avaient surgi en moi, facultés qui me rendaient capable de voir, non pas sporadiquement mais en permanence et à l’aide de ma conscience éveillée, toutes les causes invisibles, les forces spirituelles principales, les lois éternelles de l’univers, les énergies et les principes fondamentaux que recèle le monde physique. Le mystère de la vie n’était donc plus pour moi un mystère”. Livets Bog, qui compte sept volumes, est l’œuvre maîtresse de Martinus. Il contient des analyses cosmiques qui décrivent en détails la structure, les lois et les principes éternels de la vie. Martinus a aussi écrit, en complément, L’Image Éternelle de l’Univers (les livres de symboles), Logique et Funérailles. L’Image Éternelle de l’Univers contient des symboles qui représentent des principes-essences et des analyses concentrées, et qui permettent au lecteur d’avoir facilement accès à une vue d’ensemble de la structure cosmique de l’univers. Martinus a intitulé ses œuvres complètes, qui comptent des milliers de pages, Le Troisième Testament. Pour lire la Cosmologie de Martinus, on ne doit ni faire partie d’une association ni prendre une carte de membre.
L’intuitive Martinus (1890-1981) du Danemark 90 années en 1980. Martinus estl l’auteur de “Le Troisième Testament” (La suite de la Bible). www.martinus.dk

De store fødselsdage inde i København 1970-1980

Mange Martinus-interesserede var glade for muligheden for at kunne opleve Martinus fødselsdag en gang om året, nemlig ved de store fødselsdage inde i København i Ingeniørforeningen 1970-1974, på Hotel Sheraton 1975-1979 og i Falkonercentret 1980, hvor alle interesserede frit kunne tilmelde sig. Selv deltog jeg i dem alle med stor glæde og inspiration. Til forskel fra normale foredrag blev Martinus i disse fødselsdagstale mere personlig, og næsten hvert år kom han ind bønnen store betydning og hans eget inderlige og permanente gudsforhold. Han virkede undertiden mere løssluppen og humoristisk, samtidig med at der også kom nye analyser og nye oplysninger om hans arbejde og mission, og mange ting blev sat på plads og i perspektiv ved afslutningen af hans liv.

Martinus Fødselsdag ca 1977 på Hotel Sheraton
Takketale på Hotel Sheraton ved Martinus fødselsdag 11.08.1890

Der kom gennemsnitligt 300-400 personer til fødselsdagene i København, og til den sidste 90-årsdagen kom der 1200 Martinus-interesserede personer. Normalt holder fødselaren kun en kort takketale, men det udviklede sig efterhånden til at Martinus holdt et helt foredrag ved sine fødselsdage, da han jo ellers var holdt op med at holde foredrag, som mange jo netop gerne ville høre. Martinus takketaler blev optaget på bånd med henblik på en skriftlig publicering en gang ved lejlighed, når talesproget var blevet bearbejdet til skriftsprog. Selv har jeg indtil videre fået lov til at bearbejde båndafskrifter af fire af disse fødselsdagstaler før de blev publiceret i Martinus Instituts tidsskrift KOSMOS nr 8/1991, 8/1993, 8/1994 og 6/2005 (henh. 90, 79, 89 og 85-års talerne).

 

Martinus fødselsdag 11.08.1969 på Josty, Frederiksberg Have, Pile Alle. Gerda Kyed, Odense, sidder ved siden af Martinus
Martinus 79 års fødselsdag på Josty, Frederiksberg 11.08.1969. fru Gerda Kyed og Martinus

Heller ingen persondyrkelse ved Martinus fødselsdag

Martinus ønskede under hele sit arbejde at holde sin egen person i baggrunden og de kosmiske analyser i forgrunden, men han syntes alligevel, at det kunne være en god ide at samles en gang om året for at styrke venskabet. Desuden var Martinus og Instituttet meget taknemmelig for de mange gaver, der indkom ved fødselsdagen og ved jul.

Martinus selv regnede ikke sin egen men sagens fødselsdag, den 24. marts, for at være den vigtigste. Sagen blev født i påsken 1921 i et lille værelse på Jagtvej i København, hvor Martinus siddende i sin kurvestol fik kosmisk bevidsthed ved at gennemgå den store fødsel ved først at opleve “den hvide ilddåb” dagen efter den 24 marts “den gyldne ilddåb”, som beskrevet i bog nr 4 “Omkring min missionsfødsel” eller i Kosmos 3/1991 og på CD nr 3 (Borgens Forlag)

Martinus afsked den 09.08.1980 med 1.200 interesserede i Falkoner Center. Martinus, Mischa Lim og Inge Sørensen. kristendom
Martinus’ 90-års fødselsdag (11. aug.) fejres i Falkonercentret. 1200 deltagere. Martinus’ sidste offentlige fremtræden.
Martinus forlader salen sammen med Mischa Lim. *** Local Caption *** Martinus, Mischa Lim

Martinus egen beskedne og ydmyge tak ved sin fødselsdag

Når folk takkede Martinus ved hans fødselsdag, sagde han altid meget beskedent, at han ikke havde fortjent al den hyldest, at han ikke kunne stå mål med alt det, talerne havde sagt. Ganske vist havde han haft en særlig evne til at sanse kosmiske, men han sagde ofte, at han hver dag var gået til sit arbejde, ligesom alle andre mennesker var gået til deres arbejde. Men han havde jo haft den store fordel at han kunne gå til et arbejde, der var hans hobby eller store interesse. Han følte sig meget lykkelig ved at lave sit arbejde, og han følte han havde Guds velsignelse med sig hele tiden. I skal ikke takke mig – men Forsynet. Han satte ikke sig selv i forgrunden. Men derfor kan man alligevel udmærket godt takke ham og sende ham en kærlig tanke.

Martinus meditationsstol hvor han fik sin kaldelse til at blive verdenslærer. se www.martinus.dk
Martinus meditationsstol, en kurvestol, der kan ses i Mindestuerne i Martinus Institut, Mariendalsvej 94-96, 2000 Frederiksberg.

Martinus fødselsdag i København 1970-1980

I de sidste ti leveår holdt Martinus som regel kun to foredrag om året, nemlig ved sommersæsonens indledning i Martinus Center, Klint, og den 11. august ved sin fødselsdag, der som regel blev afholdt i Ingeniørforeningen eller Hotel Sheraton i København. Selv hørte jeg alle disse foredrag, og ved hans 81-års fødselsdag i 1971 var det særligt interessant at høre om hans nye planer, der havde ændret sig siden marts 1971.

Tale om Det Tredje Testamente ved Martinus Fødselsdag

I de sidste ti år af sit liv var Martinus stærkt optaget af Det Tredje Testamente. Han talte om det i næsten alle sine åbningsforedrag i Klint og fødselsdagstaler i København. Talrige gange talte han om det ved møder på Instituttet, til medarbejdere og til venner i privat selskab. Han tænkte meget på, hvordan han bedst kunne føre Det Tredje Testamente frem til den store offentlighed i bogform.

Tage Buch skriver: “Forlagsboghandler Jarl Borgen, der havde hørt om Martinus’ ide om udgivelsen af en bog med titlenDet Tredje Testamente– der var den foreløbige arbejdstitel på den påtænkte introduktionsbog – tilbød i november 1971 i et brev til Martinus at udgive denne bog. […] Martinus nåede ikke at få udgivet hverken den påtænkte bog eller 4. bind af symbolbogen, men dette materiale foreligger i manuskript, og det vil med tiden blive udgivet, når det er korrekturlæst. En del af det må dog bearbejdes, da det kun foreligger i første nedskrivning.” (Martinus Erindringer, side 152).

Det Tredie Testamente - en videnskabelig, logisk og intellektualiseret kristendom af Martinus (1890-1981)
December 2004 blev Det Tredje Testamente – Den intellektualiserede Kristendom udgivet på BORGEN 23 år efter Martinus bortgang.

Martinus egen fødselsdag og Sagen fødselsdag

Martinus regnede den 24 marts 1921 for sagens fødselsdag, netop fordi han den dag havde gennemgået den store fødsel ved dagen før at have oplevet den hvide ilddåb med Kristus-åbenbaringen og til sidst den gyldne ilddåb. Det er tankevækkende, at hos et enkelt menneske iet lille værelse på Jagtvejen i København inkarnerede den kosmiske bevidsthed, der skulle danne grundlag for en ny kultur for en hel klode. Martinus fortæller i Kosmos 3/91 om betydningen af sin Kristus-oplevelse i den hvide ilddåb: Hvad det skulle betyde, kunne jeg ikke forstå, men senere blev jeg klar over det. Det skulle nemlig betyde, at jeg skulle komme til at forkynde Kristus-bevidstheden for menneskene. Denne stråle fra Kristus gik jo ud over verden, over kontinenter og have. Det var tegnet, men jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle kunne gøre det.”

Martinus ville gerne holde sin egen person i baggrunden, og derfor mente han, at man i fremtiden ikke så meget ville fejre hans egen fødselsdag, men derimod sagens fødselsdag.

Martinus sit sidste foredrag ved sin 90 års fødselsdag i Falkoner Center august 1980
Martinus holder sit sidste foredrag ved sin 90 års fødselsdag i Falkoner Center august 1980

Hvad sagde Martinus i sit sidste foredrag om Det Tredje Testamente?

Foredraget i forbindelse med sin 90-års fødselsdag havde Martinus i lang tid i forvejen annonceret som sit sidste (den 9. august 1980). For mange mennesker var det også den sidste chance for at se og høre Martinus. Der kom derfor ikke mindre end 1200 mennesker på Hotel Tre Falke i Falkonercentret. Talen, der blev optaget bånd, er i bearbejdet form blevet bragt i Kosmos. Et højdepunkt var bl.a. da Martinus sagde: “Nu er den åndelige videnskab kommet til verden, og Kristi bebudelse om Talsmanden, den Hellige Ånds komme er blevet opfyldt. Det jeg fortæller, er dét, Talsmanden den Hellige Ånd fortæller. (Kristusprincippet, Kosmos nr. 8/1991 og 9-10/2004).

Tale ved Martinus 89-års fødselsdag 11.08.1979

Kristi genkomst i de sidste tider

I en tale ved sin 89-års fødselsdag forklarede Martinus, at vi lever i tiden for Kristi genkomst. Men det vil ikke ske ved, at der kommer en mand, der skal lave mirakler og holde prædikener. Det, som det drejer sig om, er fortsættelsen af den verdenskultur, som Kristus indviede og lagde grunden til med sin korsfæstelse og sine guddommelige ord. Da menneskene i Jesu samtid ikke var særligt intellektuelt udrustede, måtte han forklare de store sandheder i lignelser og i symbolsk form. Han måtte således indkapsle sandheden om hele sin “genkomst” i et slags eventyrsprog.

Kristus advarede også om, at der ville komme mange falske profeter: “Dersom nogen da siger til eder: Se, her er Kristus eller dér, da skulle I ikke tro det, thi falske kristus’er og falske profeter skulle fremstå og gøre store tegn og undergerninger, så at også de udvalgte skulle blive forførte, om det var muligt. – Se, jeg har sagt eder det forud. Derfor om de siger til eder: Se, han er i ørkenen, da gå ikke derud! – Se, han er i kamrene, da tro det ikke, thi ligesom lynet går fra østen og lyser indtil vesten, således skal menneskesønnens tilkommelse være.” (Matt. 24,23-27).

Åndsvidenskaben og den hellige ånd

Det centrale i genkomsten er altså ikke, at Jesus skal vise sig i fysisk skikkelse. Han er hverken i ørkenen eller kamrene. Kristi genkomst skulle ske i form af “talsmanden den hellige ånd”. Ifølge Martinus er talsmanden den hellige ånd det samme som åndsvidenskaben. Martinus argumenterer for, at ånd er viden, erfaringer, oplevelser og kendsgerninger. Ånd er med andre ord bevidsthed.

Martinus: “Der skulle altså opstå en videnskab i verden, som skulle lære menneskene det, som Kristus ikke kunne fortælle, da de ikke kunne forstå det. Det blev bebudet til senere tider, og nu er disse tider kommet.” (Kosmos nr. 7/2008).

Martinus sidste bog “Det Tredje Testamente” – “Den intellektualiserede kristendom”

Martinus lavede selv layout til præsentationsbogens omslag, som det ses på fotografiet.  Martinus viser bogens forside med symbolet “Lyset” og den epokegørende nye titel Det Tredje Testamente. Senere blev den samme layout anvendt ved genudgivelsen af Livets Bogi 1981 under hovedtitlen Det Tredje Testamente. På manuskriptets titelblad til denne bog skrev Martinus i 1979 “Det Tredje Testamente eller Livets Bog”.

Bogen "Det Tredje Testamente" blev ikke færdigskrevet i Martinus egen levetid. Først 23 år senere blev de efterladte manuskripter udgivet med titlen Den Intellektualiserede Kristendom
Den 13.08.1978 præsenterer en glad Martinus forsiden til sin bog “Det Tredje Testamente” med undertitlen “Den intellektualiserede kristendom”

Der findes båndoptagelser, der kan dokumentere, at Martinus i årene 1979-1981 ofte brugte udtrykket Det Tredje Testamentesom ensbetydende med Livets Bog, som jo netop stod foran en genudgivelse under titlen Det Tredje Testamente.

Den intellektualiserede Kristendom som Det Tredje Testamente af Martinus (1890-1091)
Martinus med udkast til forside af “Det Tredje Testamente – Den intellektualiserede kristendom. Vanløse Alle 26, den 13 august 1978.

Livets Bog pg Det Tredje Testamente

Efter sin 90-års fødselsdag sætter Martinus i et takkebrev lighedstegn mellem Det Tredje Testamente og Livets Bog med en parentetisk bemærkning: “Det Tredje Testamente” (Livets Bog).

Martinus: “Jeg ville gerne her have tilføjet et par linjer fra “Det Tredje Testamente”, men kræfterne slår ikke til, så jeg beder Dem undskylde dette begrænsede takkebrev. Jeg har derimod den glæde at kunne fortælle Dem, at mine bøger er kommet til et forlag med henblik på udgivelse. Foreløbig drejer det sig særligt om de to hovedværker “Det Tredje Testamente” (Livets Bog) og symbolbogen “Det Evige Verdensbillede”.

Derefter skulle de mindre bøger udkomme. Det skulle så bevirke, at sagen økonomisk efterhånden vil komme til at kunne bære sig selv, men der vil gå en vis tid, inden vor mission og sag når så vidt. Det er derfor min inderligste bøn til Dem, at den trofaste støtte, med hvilken De så kærligt har været med til at bringe sagen frem igennem vanskelighederne, må fortsætte, selv om jeg eventuelt ikke mere er på det fysiske plan. Da er det instituttets bestyrelse, der er sagens faste punkt. Da vil det være til den, al henvendelse vedrørende sagen må foregå.” (Takkebrev oktober 1980).

Et glimt fra Martinus 90-års fødselsdag

Det største øjeblik i Martinus liv var uden tvivl, da han gennemgik “den gyldneilddåb” og oplevede Guds bevidsthed og den guldglorie,der smeltede hans bevidsthed sammen alle andre kristusvæsener, der udgør Guds primære bevidsthed.

Ved sin 90 års fødselsdag i 1980 blev Martinus meget rørt og bevæget, da han omtalte og mindedes denne oplevelse af guldoceanet, under sit sidste foredrag i Falkonercentret lørdag den 9. august 1980. Efter 60-års flittigt arbejde og vellykket mission kunne tage afsked med over tusind trofaste venner og hjælpere. Kort før afskedsordene sagde han, at selvom han ikke holdt foredrag mere, så var han jo ikke død endnu.

“Og selv om jeg er død, kan I være overbevist om, at jeg er hos jer. – Jeg er hos jer! – Men på en anden måde end i dag”

Dødsannonce (+08.03.1981) i avisen for Martinus Bisættelse i Tivolis Koncertsal den den 29.03.1980
Dødsannonce i avisen om Martinus Bisættelse i Tivolis Koncertsal den den 29.03.1980.

Martinus bisættelse

Martinus ønskede ikke noget for sig selv, som han ikke ønskede for andre. Da han hele sit liv undgik persondyrkelse, forstår man, at hans ønske om at blive balsameret og anbragt i mausoleum ikke var udtryk for trang til persondyrkelse. Ved denne form for bisættelse ønskede han at vise et godt eksempel i forbindelse med kærlighed til mikrokosmos. Ligesom alle hans bøger, symboler og foredrag hørte hans balsamering og bisættelse også med til hans værk og mission som verdenslærer.

Martinus: “I intet som helst andet skriftligt materiale i verden er der åbnet en sådan adgang til studiet af “mikroindividerne” som netop i bøgerne Den ideelle fødeog Bisættelse. I ingen som helst anden lære, oplysning eller videnskab er “mikroindividernes” rolle som fundament for vor egen skabeevne, sundhed og livsglæde blevet så indgående påtalt og begrundet. I ingen som helst anden forkyndelse er disse små væseners liv og færden trådt så åbenlyst frem for os og vist så analogt med vort eget væsen, med vor egen tilværelse, vist at de ligesom vi er skabt i Guds billede efter hans lignelse.” (Bisættelse, kap. 182).

Den 29.03.1980 blev Martinus bisættelse afholdt i Tivolis Koncert sal.
Martinus bisættelse i Tivolis Koncertsal den 29.03.1981. Kisten med flaget

Mausoleum på Frederiksberg Ældre Kirkegård, Frederiksberg Alle 63-65

Siden 1986 har Martinus’ kiste stået i et mausoleum på Frederiksberg Ældre Kirkegård, Frederiksberg Alle 63-65. (Martinus Erindringer, side 200-201 og Kosmos nr. 4/1986).

Gennem mausoleets glasdør kan man midt på det 3×3 kvadratmeter store gulv se egetræskisten med navnet Martinus stå på en lav katafalk. Flaget med alle spektrets farver på endevæggen er den eneste dekoration. Flaget er et symbol på hele det levende verdensalt, og det er det ydre synlige udtryk for det allerhøjeste tankeklima, det er den hellige ånds symbol, den matematiske formel for den guddommelige verdensplan, det er udtrykket for det evigt fuldkomne verdensbillede. (DEV4 symbol nr. 42).

Martinus blev balsameret i 1980 og hans kiste med Sagens flag står på Frederiksber Kirkegård.
Martinus’ kiste på Frederiksberg Ældre Kirkegård. (Mausoleum nr. 2, Frederiksberg Allé 63-65, 1820 Fr.berg C).

Forfattet af Ole Therkelsen

 

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen – Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk