Ole Therkelsen i rød trøje i foredragssalen i Martinus Center Klint 2012

Ole i rødt i foredragssalen i Martinus Center Klint. På væggen ses nogle af Martinus Symboler.

Ole Therkelsen er kemiker og biolog, og han taler og skriver på grundlag af sit livslange engagement i Martinus Kosmologi og har holdt ca. 2.000 foredrag om åndsvidenskaben eller kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog, hvoraf flere kan høres på www.oletherkelsen.dk.
Ole’s bøger:
1. Martinus, Darwin og intelligent design (2007)
2. Martinus og den nye verdensmoral (2009)