Martinus Institut, Mariendsalsvej 94-96, DK-2000 Frederiksberg, Copehagen, Denmark. www.martinus.dk

MARTINUS (1890-1981) Martinus er født i Nordjylland, nærmere betegnet i Sindal. Han fik kun en beskeden uddannelse og tjente sit levebrød i forskellige underordnede stillinger. I 1921 havde han en dybtgående åndelig oplevelse, som gav ham evner til at analysere livet og beskrive dets åndelige love og evige principper.. Martinus kaldte sine samlede værker “Det Tredje Testamente”. Det omfatter “Livets Bog” i syv bind, “Det Evige Verdensbillede” i fire bind (symboler med forklaring), “Logik”, “Bisættelse”, “Artikelsamling 1” og 28 småbøger, samt mange båndoptagelser og artikler udkommet i tidsskriftet “Kosmos”. www.martinus.dk

MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT
På Martinus Institut i København er der i vinterhalvåret studiekredse og foredrag. Instituttet står for undervisningen både i København og i Klint og for udgivelsen af litteraturen. Der står ingen sekt eller forening bag Martinus Kosmologi. Enhver interesseret kan frit deltage i kurser og alle øvrige aktiviteter.