Video Svensk

SVENSK VIDEO

Glädjen vid att dö och resan genom dödsriket – föredrag av Ole Therkelsen
Stockholm den 24.03.2013

.

Vad är Den eviga världsbilden, band 5. Utgiven på svenska maj 2012

.

Längtan efter kärlek – föredrag av Ole Therkelsen
Stockholm den 23.02.2013

.
Föredrag av Ole Therkelsen om sjukdom och hälsa, Fjällgatan 23B, Stockholm 12 februari 2012


.

Lyssna på audio-föredrag på Svenska   på   www.oletherkelsen.dk