Indførelse af betegnelsen “Martinus Kosmologi” i 1960 af Martinus selv

Indførelse af betegnelsen “Martinus Kosmologi”

Lyt eventuelt  til spørgetimen med Ole Therkelsen i den store foredragssal i Martinus Center Klint torsdag den 5. juli 2012, der bl.a. handlede om betegnelserne Det Tredje Testamente og Martinus Kosmologi.

OT210. Spgs. om DTT, DEV5, kosmologi og bøn. 05.07.2012 MCK

Martinus’ anvendelse af udtrykket “Martinus Kosmologi”

Læs mere om Martinus egen indførelse af betegnelsen “Martinus Kosmologi” i min bog “Martinus og den nye verdensmoral”, kapitel 13.

SE  VIDEO på 10 min:  DK 10. Er Martinus Kosmologi en religion
Martinus Center Klint 17.05.2012, Filmet af Martinus Forum

Se evt, også udvalgte citater om Martinus Kosmologi fra min bog “Martinus og den ny verdensmoral” herunder.

13.9  Indførelse af betegnelsen Martinus Kosmologi

Omkring 1959-1960 går Martinus selv over til at bruge et mere moderne og internationalt udtryk for sit værk, nemlig Martinus Kosmologi. Kosmologi er læren om det velordnede univers. Orddannelsen “kosmologi” var måske nok ny, men ordstammen “kosmos” havde Martinus brugt flittigt lige siden han begyndte at skrive. På de første tyve sider i fortalen i LB1 (1932) anvender Martinus således ordet “kosmisk” i tolv forskellige kombinationer: kosmisk bevidsthed, kosmisk set, kosmiske realiteter, det kosmiske verdensalt, kosmiske verdenslove, kosmisk bevidsthedsniveau, det kosmiske sansesæt, kosmisk sansehorisont, i kosmisk forstand, kosmiske evner, kosmisk manifestation, kosmisk oplevelse.

Martinus selv omtaler de såkaldte leveregler som "nogle få af de vigtigste monenter ved opøvelsen af tolerance.
I Kosmos nr. 3, besvarer Martinus et spørgsmål om tolerance, der senere er blevet til de syv leveregler. Martinus bruger IKKE selv dette udtryk,

“Kosmos” tidsskrift for Martinus Kosmologi

Allerede i 1933 gav Martinus sit tidsskrift navnet Kosmos. “Det er et moderne navn ved siden af Livets Bog og de andre bøger. Dengang det kom, var det ved en kosmisk impuls. Jeg mener, vi skal holde fast ved navnet Kosmos.” (Samarbejds-Strukturen, stk. 12.1).

I 1958 blev tidsskriftet Kosmos oversat til esperanto med titlen Kosmo. Senere stod det Martinus klart, at Kosmos skulle hedde Kosmos på alle sprog, og ikke f.eks. Kosmo på esperanto og Cosmos på engelsk osv. Martinus: “Jeg mener, Kosmos skal være internationalt, at det kan have samme navn i alle lande.” (Samarbejds-Strukturen, stk. 12.1).

Kosmos nr. 5, 1950 med symbol nr. 80 Jordklodens dyreepoke – skærsilden

Navnet Kosmos anvendes også i udlandet

Da der bl.a. var et tysk tidsskrift med titlen Kosmos, foreslog Martinus på et rådsmøde en undertitel: “Kan man ikke ved titlen Kosmos tilføje “Martinus Kosmologi” eller sådan noget, så ved de, hvor det hører hen?” (12. november 1974, Samarbejds-Strukturenstk. 12.1).

Ordet Kosmos anvendes i øvrigt mere på russisk (kosmonauter) end på engelsk (astronauter). I parentes bemærket er nogle få numre af Kosmos blevet oversat til russisk.

Martinus anvender betegnelsen Martinus Kosmologi for første gang

I 1959 anvender Martinus første gang ordet “kosmologi” i et kontaktbrev stilet “Til alle mit arbejdes trofaste venner!”. Han skriver, at resultatet af Erik Gerner Larssons to rejser til Indien blev det, at der blev oprettet et center for vor kosmologi eller åndsvidenskab. Længere nede i brevet skriver Martinus, at man nu i Indien er begyndt at forstå “den kosmologi eller den åndsvidenskab, det er blevet min mission at bringe menneskeheden”. (Kontaktbrev september 1959).

I 1960 går Martinus ind for at bruge udtrykket Martinus Kosmologi i stedet for Martinus Åndsvidenskab. I et brev til Erik Gerner Larsson i Indien i januar 1960 skriver Martinus i forbindelse med, at der var begyndt at komme færre tilhørere til foredragene i “Martinus Åndsvidenskab” på Instituttet, at det måske ville være bedre at ændre navn til “Martinus Kosmologi”.

Martinus skriver til Gerner Larsson om indførelse af betegnelsen “Martinus Kosmologi”

Martinus skriver: “Når du kommer hjem, tror jeg vi skal snakke lidt sammen om navnet på vor Sag. Jeg tror, det vil være mere rigtigt og mere praktisk at kalde vort arbejde for “Martinus Kosmologi” i stedet for “Martinus Åndsvidenskab”. I ordbøgerne udtrykkes “kosmologi” som det samme som Læren om verdensaltet, dets oprindelse, udvikling og indretning, ligesom kosmologisk bevisførelse står opgivet som slutning fra verdensbygningens eksistens til Gud som dens årsag.” (Kosmos nr. 11-12/2004).

Den intellektualiserede Kristendom som Det Tredje Testamente af Martinus (1890-1091)
Martinus med udkast til forside af “Det Tredje Testamente – Den intellektualiserede kristendom. Vanløse Alle 26, den 13 august 1978.

Martinus refererer til definitionen af “kosmologi”

Martinus refererer til definitionen af “kosmologi” og “kosmologisk bevisførelse” i Salmonsens Leksikon. (Se 2. udg. bind 14, 1923).

I 1960, i en alder af 70 år, afsluttede Martinus sit hovedværk, og derfor forekommer udtrykket kosmologi naturligvis ikke i al den tidligere litteratur, der udgør hovedparten af det Martinus har skrevet. Men netop i 1960 i LB7 skriver han, at livsmysteriets løsning er det samme som “den allerhøjeste kosmologi eller åndsvidenskab”. (LB7 stk. 2658 pkt. 40).

Martinus 1890-1981
Martinus 90 år fotograferet i Martinus Center Klint i 1980. Hans livsværk kalder Martinus Åndsvidenskab, Martinus Kosmologi, Det Evige Verdensbillede og Det Tredje Testamente

Martinus brugte selv udtrykket “kosmologi” indtil sin bortgang i 1981

Selv om Martinus i de sidste seks år af sit liv fra 1975 gik over til også at kalde hele sit værk Det Tredje Testamente, gik han alligevel ikke selv bort fra at bruge udtrykket kosmologi. Han tog aldrig afstand fra brugen af betegnelsen kosmologi, og han anbefalede ikke og ytrede ikke ønske om, at man skulle holde op med at bruge udtrykket kosmologi. Af båndoptagelser af rådsmøderne i perioden 1974-1981 fremgik, at han i denne periode selv ofte brugte ordet kosmologi.

Så sent som i sin 89-års tale Kristi genkomst – talsmandens kommebrugte Martinus udtrykket kosmologien: “Når det lille barn kommer til verden, er det en fødsel fra det åndelige plan til det fysiske arbejdsplan, og når man dør, forlader man dette plan og fødes på det åndelige plan, som jeg nævnte før. Der er således to fødsler, den første kalder jeg “fødsel et” og den anden “fødsel to”, og det vil blive fremtidens betegnelser i kosmologien.” (Kosmos nr. 7/2008, stk. 15).

Martinus afsked den 09.08.1980 med 1.200 interesserede i Falkoner Center. Martinus, Mischa Lim og Inge Sørensen. kristendom
Martinus’ 90-års fødselsdag (11. aug.) fejres i Falkonercentret. 1200 deltagere. Martinus’ sidste offentlige fremtræden.
Martinus forlader salen sammen med Mischa Lim. *** Local Caption *** Martinus, Mischa Lim

13.10.  Medarbejdere bruger betegnelsen Martinus Kosmologi allerede i 1956

Hvornår begyndte medarbejderne at anvende udtrykket Martinus Kosmologi? – Ifølge skriftlige kilder er det nye udtryk “Martinus’ kosmologi” første gang anvendt af Tage Buch i 1956 i en artikel, der handler om Martinus-bøger, som er blevet oversat med esperanto som brosprog til tredje sprog, f.eks. til engelsk og tjekkisk. Artiklens titel er La kosmologio disvastiĝas, Kosmologien udbredes.(Årskosmos 1956, side 63).

I 1956 skriver Mogens Møller, at mennesket i fremtiden vil blive herre over sit sind og kunne skabe verdens forenede stater eller et fredens rige. Han fortsætter: “Denne viden om de psykiske love i universet og sindets struktur er tilgængelig for søgende mennesker i dag. Den moderne åndsvidenskabeller kosmologi, som mennesker ofte, inden de har lært den at kende, fejlagtigt tror, er en ny sekt eller religion, har allerede givet mange søgende mennesker en hjælp til selvhjælp i den kaotiske situation, det enkelte menneske såvel som hele menneskeheden i dag befinder sig i.” (Årskosmos 1956, side 29-30).

Martinus Kosmologi i Kosmos-artikler baseret på Martinus’ foredrag 1947

I tre kosmosartikler, baseret på manuskripter helt tilbage fra 1940’erne, optræder ordet kosmologi mærkeligt nok også. Det drejer sig om artiklerne Forsynet, manus fra 4. oktober 1953 i Kontaktbrev nr. 2-3/1966 og senest i Kosmos nr. 7, 2006, Vejen til den sande lykkefra 6. juli 1947 i Kosmos nr. 21/1968 og Dom og beskyttelsefra 16. november 1947 i Kosmos nr. 25-26/1968. Ved en nærmere kontrol finder man imidlertid ikke ordet kosmologi i Martinus’ originalmanuskripter, det er indsat 1966-68 af Mogens Møller, da han bearbejdede artiklerne, formentlig fordi det i 1960’erne var blevet den mest anvendte betegnelse for Martinus’ værk. Mogens Møllers bearbejdelse af de omtalte artikler er alle godkendt af Martinus.

Gerner Larsson udgiver en engelsk bog i 1957 med titlen “Introduction to Martinus Cosmology

I et hæfte med information om Instituttets virksomhed fra 1960 med forord af Erik Gerner Larsson findes betegnelsen Martinus Institut for kosmologi.

Interessant er det, at allerede i 1957 blev Erik Gerner Larssons værk Kursus i Martinus Åndsvidenskabudgivet på engelsk med titlen Introduction to Martinus Cosmologyi forbindelse med det nye arbejde i Indien.

Martinus Kosmologi  i dag

Efter min vurdering er “kosmologien” og “Martinus Kosmologi” den hyppigst anvende betegnelse for Martinus’ værk i dag.

Ole Therkelsen

 

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

Ole Therkelsen på iTunes

https://itunes.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1049726799?l=da&mt=2

 

TWITTER

https://twitter.com/ole_therkelsen

 

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

FACEBOOK

https://www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen/

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

 

Pyramidens hemmelighed. Martinus Center Klint. 22.05.2009

Foredrag nr OT261 af Ole Therkelsen

VIDEO på YouTube.