Symbo-15-loven-for-bevaegelse

Symbolet viser, at al energi eller bevægelse går i kredsløb. Den runde hvide figur foroven symboliserer kugleformen, der er alle bevægelsers kosmiske grundbalance. Den øverste hvide linje viser den såkaldte lige linje. Kosmisk set eksisterer den ikke, og den nævnte linje er tegnet som et stykke af en cirkel med en diameter på 40 meter. De øvrige brede hvide linjer udtrykker også dele af cirkler, men her er cirklerne så små, at krumningen tydeligt kan ses. En hvilken som helst cirkel har altså et felt, hvor krumningen er så mikroskopisk, at den ikke kan ses. Kvadratet er også til en vis grad en illusion, fordi enhver tilsyneladende plan flade altid vil være en del af en krum flade. Engang troede man også, at jorden var flad. De tynde hvide streger symboliserer, at alle verdensaltets bevægelsesarter går i kredsløb eller i cirkelbaner. Hvis ikke energierne var bundet i kredsløb, ville der hverken eksistere livsoplevelse eller skæbne, hverken bevidsthed eller organisme, hverken kloder, sole eller mælkeveje. (Se evt. DEV1 kap. 15).

Symbolet viser, at al energi eller bevægelse går i kredsløb. Den runde hvide figur foroven symboliserer kugleformen, der er alle bevægelsers kosmiske grundbalance. Kvadratet er også til en vis grad en illusion, fordi enhver tilsyneladende plan flade altid vil være en del af en krum flade. Engang troede man også, at jorden var flad.
De tynde hvide streger symboliserer, at alle verdensaltets bevægelsesarter går i kredsløb eller i cirkelbaner. Hvis ikke energierne var bundet i kredsløb, ville der hverken eksistere livsoplevelse eller skæbne, hverken bevidsthed eller organisme, hverken kloder, sole eller mælkeveje.