Foredrag på Dansk

Föredrag på Svenska

Vorträge auf Deutsch

Conférences en Francais

Prelegoj en Esperanto
www.martinus.dk


E-mailLast updated
23.4.2016NEW BOOK IN CROATIAN :
Martinus, Darwin i Inteligentni Dizajn

Availabe from the author by mail to oletherkelsen@gmail.com or from
www.martinus-cro.net  = Croatian website
www.varldsbild.com  = Swedish webshop
www.scientia-intuitiva.dk = Danish webshop


Martinus, Darwin i Inteligentni Dizajn
Martinusova Kozmologija je vječno aktualna. ovdje je ona uspostavila
dijalog sa darvinovom teorijom evolucije i inteligentnim dizajnom.


Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija. Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.

Danski vidovnjak Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti.

Martinusovo učenje uveliko je bilo ignorirano u raspravi o stvaranju tokom proteklih godina. Ono pruža interesantan pogled sa brojnim perspektivama koje potvrđuju i ispravljaju aspekte kako Darvinizma tako i teorije Inteligentnog dizajna. Martinus govori u prilog evolucije koja se zasniva na svijesti i iskustvima samih živih bića i daje uvid u buduću evoluciju čovječanstva prema savršenstvu.

Knjiga odgovara na brojna pitanja o MARTINUSU, DARWINU I INTELIGENTNOM DIZAJNU i obraća se svima koji su zainteresirani za evoluciju, bilo iz znanstvene, duhovne ili religiozne perspektive. Ona se također može čitati kao uvod u Martinusovu kozmologiju.
Ole Therkelsen (rođen 1948)

Ole Therkelsen, inženjer kemije i biolog, piše iz perspektive diplomiranog kemičara (Dansko Tehničko Sveučilište) i biologa (Sveučilište Kopenhagen) kao i na temelju svoje cjeloživotne posvećenosti Martinusovoj kozmologiji. Od 1980 održao je preko 1 200 predavanja o kozmologiji u petnaest zemalja na šest različitih jezika. Brojna njegova predavanja se mogu čuti na www.oletherkelsen.dk


SADRŽAJ  

1. Dio  -   Svemir i slika svijeta 

  1. Poglavlje              Martinus i slika svijeta 
  2. Poglavlje              Prirodna i duhovna znanost 
  3. Poglavlje              Trojna struktura svemira 
  4. Poglavlje              Svemir i živa bića 
  5. Poglavlje              Principi kozmičkog stvaranja 


2. Dio  -   Evolucija i svjesno stvaranje 

  6. Poglavlje              Darvinizam i inteligentni dizajn 
  7. Poglavlje              Fizički svijet – drvo znanja 
  8. Poglavlje              Informacija – kaos ili kozmos
  9. Poglavlje              Evolucija kao izraz misli i svijesti
10. Poglavlje              Svijest kao proizvod slučaja 
11. Poglavlje              Entropija i prikupljanje informacija
12. Poglavlje              Pamćenje i kartoteka života
13. Poglavlje              Vječno prikupljanje informacija
14. Poglavlje              Život unutar života, unutar života, unutar života...
15. Poglavlje              Organi koji su počeli kao strojevi
16. Poglavlje              Zamjena organizama
17. Poglavlje              Naslijeđe i okruženje. jezgre talenata i ponavljanje
18. Poglavlje              Dizajn u evoluciji
19. Poglavlje              Dizajn u biokemiji
20. Poglavlje              Životni poriv i čežnja u evoluciji
21. Poglavlje              Unutarnji i vanjski faktori u evoluciji


3. Dio  -  Defektivni geni, bolest i zdravlje 

22. Poglavlje              Bolesti uzrokovane genetičkim faktorima
23. Poglavlje              Vegetarijanstvo, zdravlje i sudbina 
24. Poglavlje              Misli, zdravlje i bolesti
25. Poglavlje              Cilj evolucije

Predgovor   

Ova se knjiga uglavnom bavi Martinusom (1890 – 1981) i njegovim tumačenjem evolucije, koje pruža objašnjenje pored Darvinizma i Inteligentnog dizajna. Posljednjih 150 godina bili smo svjedoci rasprave između Darvinista i teologa o razlozima nastanka složenih organizama u prirodi. Ova se rasprava ponovno razbuktala jer je Biblijski kreacionizam u obliku Inteligentnog dizajna bio predložen kao znanstvena teorija sa ciljem da bude prihvaćena na ravnopravnoj osnovi sa Darvinizmom u znanstvenom istraživanju i prilikom učenja biologije u školama.

      Darwinova teorija objašnjava evoluciju života uglavnom na temelju dva faktora, naime prirodne selekcije i slučajne mutacije. Među slučajno nastalim varijacijama najbolje prilagođene će opstati u borbi za preživljavanje (opstanak najjačih), tako da se korisne osobine akumuliraju razmnožavanjem. Darwin je dodijelio kreativnu ulogu tim prirodnim procesima isključivanja jer to ukazuje na postupni razvoj dobro prilagođenih organizama na račun loše prilagođenih. On je rekao da : «Ako bi se moglo dokazati da je nastao neki složeni organ koji nije bilo oblikovan brojnim, uzastopnim, neznatnim modifikacijama, moja bi se teorija sigurno srušila».

      Inteligentni dizajn, koji je službeno predstavljen kao znanstvena teorija neovisna o Bibliji i religiji, ima namjeru dokazati da je Darvinizam u krivu. Njegovi zagovornici tvrde da su znanstveno dokazali da stanice sadrže toliko složene strukture («specifična složenost» i «neraščlanjiva složenost») da one nisu mogle nastati uzastopnim mutacijama, od kojih bi sve bile korisne za preživljavanje, kao što to tvrdi Darvinizam. To vodi ka zaključku da mora postojati neki drugi uzrok, zapravo inteligentni uzrok. U prirodi mora postojati neki plan. Ali tu svi argumenti prestaju. U odnosu na  Martinusa, teorija o Inteligentnom dizajnu ne pokušava objasniti motivaciju i mehanizme koji se nalaze iza stvaranja složenih organizama u prirodi.

      Prvih pet poglavlja prvog dijela ove knjige Svemir i slika svijeta predstavljaju uvod u razumijevanje Martinusovog tumačenja evolucije. Drugi dio, koji sačinjava pola knjige, predstavlja glavnu temu, naime Evoluciju i svjesno stvaranje u ukupno šesnaest poglavlja. Četiri posljednja poglavlja trećeg dijela knjige Defektivni geni, bolest i zdravlje proučavaju Martinusove analize o genetičkim uzrocima bolesti i o važnosti iskustva za buduće stupnjeve evolucije koji se nalaze ispred sadašnjeg čovjekovog stupnja : jer Martinus tvrdi da evolucija ima cilj ; ona je poput jednosmjerne ulice koja vodi ka savršenstvu !

      U svoja dva glavna djela, Livets bog (Knjiga života) 1-7 i Vječna slika svijeta 1-4, Martinus objašnjava da se prirodna znanost temelji na inteligenciji i istraživanju odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji i na istraživanju odozgo : on nam govori da će se ove dvije znanosti u budućnosti ujediniti i predstavljati jednu holističku znanost.

      Martinus je bio u potpunosti ignoriran u javnoj raspravi koja se u Danskoj u proteklih šest godina vodila o Darwinu i Bogu, o teoriji evolucije i inteligentnom dizajnu. Zbog toga je središte interesa ove knjige usmjereno na Martinusovu duhovnu znanost jer je ona potpuno nepoznata široj javnosti usprkos njenoj sveobuhvatnosti i ogromnim perspektivama.

Ole Therkelsen,  Copenhagen 2007