Den gyldne Odsherredstjerne i bølgen blåForedrag på Dansk

Föredrag på Svenska

Lectures in English

Vorträge auf Deutsch

Conférences en Francais

Prelegoj en Esperanto
www.martinus.dk


E-mail
Sidst opdateret
23.4.2016Martinus og den ny verdensmoral


Bogen
kan købes her :
www.martinusshop.dk = en dansk webshop
www.varldsbild.com = en svensk webshop

Indholdsfortegnelse


1. Kapitel     Martinus får kosmisk bevidsthed
2. Kapitel     Krishnamurti som verdenslærer
3. Kapitel     Profetier om den danske verdenslærer
4. Kapitel     Pyramidens hemmelighed
5. Kapitel     Jordkloden – et levende væsen
6. Kapitel     Verdensstaten
7. Kapitel     Verdenssproget esperanto
8. Kapitel     Kærlighed til dyrene
9. Kapitel     Sygdom og helbredelse
10. Kapitel    Balsamering i den ny verdenskultur
11. Kapitel    Kristusmoralen
12. Kapitel    Kan evigheden forstås?
13. Kapitel    Værket – Det Tredje Testamente
14. Kapitel    Kristi Genkomst
15. Kapitel    Et uomgængeligt studiumBORGENS PRESSEMEDDELELSE
September 2009

Ole Therkelsen
Martinus og den ny verdensmoral
300 sider - kr. 299,-


Moralen ifølge Martinus

Interessen for den danske åndsforsker Martinus (1890-1981) har været stigende gennem de senere år. Martinus Kosmologi kan betegnes som et helstøbt verdensbillede, hvor alt er indbyrdes forbundet. Her tager Martinus-eksperten Ole Therkelsen udgangspunkt i Martinus’ syn på en verdenssituation præget af kriser både politisk, økonomisk, miljø- og sundhedsmæssigt, religiøst og materielt – med andre ord: verden, som vi kender den i dag.

Martinus’ lære formidler principper for en ny verdensmoral, der danner grundlag for skabelsen af en fredens og kærlighedens kultur på jorden og med alt, hvad dette indebærer og det er denne rejse mod et højere udviklingstrin, som vi her har mulighed for at få indblik i.

Bogen er også en præsentation af Martinus’ liv og de forhold, åndelige retninger og personer, der har haft betydning for Martinus og hans lære. Det er både lærerig og underholdende læsning under overskrifter som f. eks.: Martinus får kosmisk bevidsthed, Krishnamurti som verdenslærer, Profetier om den danske verdenslærer, Pyramidens hemmelighed, Verdenssproget esperanto, Jordkloden – et levende væsen, Verdensstaten, Kærlighed til dyrene, Sygdom og helbredelse og Kristusmoralen.

MARTINUS OG DEN NY VERDENSMORAL har bud til alle, der interesserer sig for menneskehedens fremtid, hvad enten udgangspunktet er politisk, miljømæssigt, videnskabeligt eller medmenneskeligt. Bogen kan også læses som introduktion til hele Martinus’ livsværk DET TREDJE TESTAMENTE.

Ole Therkelsen f. 1948, kemiker og biolog, der skriver på baggrund af sit livslange engagement i Martinus Kosmologi, har holdt ca. 1500 foredrag om kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog, hvoraf flere kan høres på www.oletherkelsen.dkTekst til bogomslagets bagside:

Den danske åndsforsker Martinus (1890-1981) tager udgangspunkt i en verdenssituation præget af kriser både politisk, økonomisk, miljø- og sundhedsmæssigt, religiøst og materielt – med andre ord, verden som vi kender den i dag.

Martinus’ lære formidler principperne for en ny verdensmoral, der danner grundlag for skabelsen af en fredens og kærlighedens kultur på jorden. Udvikling af en ny tilgivelseskultur og sundere levevis, skabelse af én retfærdig verdensstat, indførelse af verdenssproget esperanto, vegetarisme, udfoldelse af større kærlighed til planter, dyr og mennesker – til alt levende, såvel i mikro-, mellem- og makrokosmos – indgår som vigtige elementer i Martinus Kosmologi, der kan betegnes som et helstøbt verdensbillede, hvor alt er indbyrdes forbundet.

I MARTINUS OG DEN NY VERDENSMORAL bevæger Martinus-eksperten Ole Therkelsen sig rundt om Martinus’ liv og betragter de forhold, åndelige retninger og personer, der har haft betydning for Martinus og hans lære, og han videregiver Martinus’ syn på den aktuelle verdenskrise, og hvordan menneskeheden kan nå et højere udviklingstrin.

Det er både lærerig og underholdende læsning under overskrifter som f.eks.: Martinus får kosmisk bevidsthed, Krishnamurti som verdenslærer, Profetier om den danske verdenslærer, Pyramidens hemmelighed, Verdenssproget esperanto, Jordkloden – et levende væsen, Verdensstaten, Kærlighed til dyrene, Sygdom og helbredelse, Kristusmoralen, Kan evigheden forstås? og Kristi genkomst.

Bogen viser konturerne af en ny kultur baseret på en ny verdensmoral og henvender sig til alle, der interesserer sig for politik, videnskab, filosofi, miljø, sundhed og fred. Bogen kan også læses som introduktion til hele Martinus’ livsværk DET TREDJE TESTAMENTE.

Ole Therkelsen, f. 1948, kemiker og biolog, der skriver på grundlag af sit livslange engagement i Martinus Kosmologi, har holdt ca. 1500 foredrag om kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog, hvoraf flere kan høres på www.oletherkelsen.dk. T.h. Ole som 11-årig sammen med Martinus i Martinus Center i Klint ved Nykøbing Sj.

Udkom på BORGENS FORLAG, 21. september 2009, 300 sider, 46 illustrationer
ISBN 978-87-21-03510-5Ny bog af Ole Therkelsen

Martinus og den ny verdensmoral

(Udkom på Borgens forlag den 21. sept. 2009) af Karsten Jensen

Menneskeheden befinder sig på mange måder i et moralsk tomrum. Tidligere tiders menneskehed var i høj grad styret af et religiøst diktatur hvor et præsteskab med magt håndhævede religiøst inspirerede moralske love. Siden den moderne videnskabs fremkomst i 1600-tallet har denne situation gradvist ændret sig og i de seneste 150 år er den religiøse fundamentalisme blevet trængt stadigt mere tilbage af et videnskabeligt inspireret materialistisk livssyn der efterhånden har bredt sig til hele kloden. Den moderne videnskab tilbyder imidlertid intet i retning af et moralsk kompas, og mange mennesker er i dag rådvilde hvad angår de store moralske og etiske spørgsmål.
I sin nyeste bog ”Martinus og den ny verdensmoral” fortæller forfatteren Ole Therkelsen om den danske forfatter og foredragsholder Martinus (1890-1981), der følte sig kaldet til, gennem et omfattende forfatterskab, at grundlægge en ny videnskabeligt motiveret moral for hele menneskeheden. I bogen beretter Ole Therkelsen bl.a. hvordan Martinus' arbejde var profeteret af adskillige kilder og han introducerer læseren til nogle af de principper Martinus opfattede som en uomgængelig basis for en ny verdensmoral. Desuden kan man læse om en række personlige oplevelser Martinus selv henviste til som grundlaget for sit arbejde og om visse aspekter af det åndelige klima der omgav Martinus og hans samtid i årene op til og efter hans åndelige gennembrud som 30-årig i 1921.
Bogen er på én gang oplysende og underholdende. Den indeholder meget af interesse både for kendere af Martinus og for dem der har behov for en introduktion til Martinus' forfatterskab. Man fornemmer som læser at Ole Therkelsen har et livslangt engagement i dette specielle tankeunivers bag sig og jeg kan varmt anbefale bogen for alle som har interesse for menneskelivets store moralske spørgsmål og som er parat til at overveje mulige svar på disse med et åbent sind.

Karsten Jensen, Cand. Polyt.