Den gyldne Odsherredstjerne i bølgen blå

Foredrag på Dansk

Föredrag på Svenska

Lectures in English

Vorträge auf Deutsch

Conférences en Francais

Prelegoj en Esperanto
www.martinus.dk


E-mail
Sidst opdateret
23.4.2016Martinus, Darwin og intelligent design


Bogen findes på dansk, svensk, kroatisk, spansk og engelsk
www.martinusshop.dk = ny dansk webshop
www.varldsbild.com = en svensk webshop


Forklaring til bogens forside

I forbindelse med sit evige verdensbillede har Martinus (1890-1981) lavet en række symboler, hvor han bruger spektrets syv farver, som symbol på universets forskellige energiformer. Den religiøse tro er hovedsageligt baseret på følelse, symboliseret ved gul farve. Naturvidenskaben er baseret på intelligensenergien, symboliseret ved grøn farve, og Martinus Åndsvidenskab er baseret på intuition, symboliseret ved den blå farve.

Menneskeheden, der i århundreder har befundet sig i overtro og i troens epoke, er takket være intelligensens klare lys kommet ind i videnskabens eller intelligensens epoke. Men nu står menneskeheden på tærskelen til en ny intuitionens epoke, der vil blive baseret på åndsvidenskab. Bogens tre temaer symboliseres ved de tre farver, gul, grøn og blå.

Naturvidenskaben er baseret på intelligens eller tankeprocessen fra neden, mens åndsvidenskaben er baseret på intuition eller tankeprocessen fra oven, som Martinus udtrykker det.

Det humane menneske med balance mellem en udviklet følelse (gul) og en udviklet intelligens (grøn) begynder at få adgang til intuitionen (blå).

Trekanten i Martinus' symbolsprog er et kendetegn for det evigt levende væsen.


Indhold

1. del – Verdensaltet og verdensbilledet
1. kapitel     Martinus og verdensbilledet
2. kapitel     Videnskab og åndsvidenskab
3. kapitel     Verdensaltets treenige struktur
4. kapitel     Verdensaltet og de levende væsener
5. kapitel     De kosmiske skabeprincipper

2. del – Evolution og bevidst skabelse
6. kapitel      Darwinisme og intelligent design
7. kapitel      Den fysiske verden – kundskabens træ
8. kapitel      Information – kaos eller kosmos
9. kapitel      Evolution som udtryk for tanke og bevidsthed
10. kapitel     Bevidsthed som et produkt af tilfældigheder
11. kapitel     Entropi og akkumulation af information
12. kapitel     Hukommelsen og livskartoteket
13. kapitel     Livets evige indsamling af information
14. kapitel     Liv inden i liv inden i liv inden i …
15. kapitel     Organerne der begyndte som maskiner
16. kapitel     Øjet – et organisk kamera
17. kapitel     Udskiftning af organisme
18. kapitel     Arv og miljø. Talentkerner og repetition
19. kapitel     Design i evolutionen
20. kapitel     Livsbegær og længsel i evolutionen
21. kapitel     Indre og ydre faktorer i evolutionen

3. del – Defekte gener, sygdom og sundhed
22. kapitel     Genetisk betingede sygdomme
23. kapitel     Vegetarisme, sundhed og skæbne
24. kapitel     Tanker, sundhed og sygdom
25. kapitel     Udviklingens mål


Forord til bogen

Bogen handler hovedsageligt om Martinus (1890-1981) og hans udviklingslære, der udgør en tredje forklaring i forhold til darwinismen og intelligent design. I de sidste 150 år har der stået en strid mellem darwinister og teologer om årsagen til dannelsen af de komplekse organismer i naturen. Striden er igen blusset op, fordi Bibelens kreationistiske skabelsespostulat i form af intelligent design nu er blevet fremsat som en videnskabelig teori med henblik på at blive accepteret i forskningen og i skolernes biologiundervisning på lige fod med darwinismen.

Den darwinistiske teori forklarer udviklingen ved især to faktorer, tilfældig variation og naturlig udvælgelse. Blandt de tilfældigt opståede variationer vil de bedst egnede overleve i kampen for tilværelsen (survival of the fittest), hvorefter de gode egenskaber vil blive akkumuleret ved formeringen. Darwin tilskrev udryddelsesprocesserne i naturen en skabende rolle, fordi der gradvist vil ske en forøgelse af det veltilpassede på bekostning af det utilpassede. Darwin sagde, at hvis det kunne bevises, at der har eksisteret en kompleks organisme, der ikke er blevet formet ved successive små modifikationer, ville hans teori absolut bryde sammen.

Intelligent design, der officielt fremstilles som en videnskabelig teori uafhængig af Bibelen og religion, har til formål at bevise, at darwinismen er forkert! – Tilhængere af intelligent design mener, at det videnskabeligt er bevist, at der i cellerne findes så komplekse strukturer (irreducibel kompleksitet og specificeret kompleksitet), at de ikke kan være opstået ved successive mutationer, alle med overlevelsesfordel, som darwinismen postulerer. Konklusionen bliver derfor, at der må være en anden årsag. Der må være en intelligent årsag! – Der må være et design i naturen! – Men her stopper argumentationen. I modsætning til Martinus giver intelligent design-teorien sig nemlig ikke af med at forklare motiverne og mekanismerne bag dannelsen af de komplekse organismer i naturen.

Bogens fem første kapitler i 1. del, Verdensaltet og verdensbilledet, er en indledning til fremme for forståelsen af Martinus' udviklingslære. Bogens 2. del, der udgør halvdelen af bogen, præsenterer hovedtemaet, Evolution og bevidst skabelse, fordelt på seksten kapitler. I de fire sidste kapitler i bogens 3. del, Defekte gener, sygdom og sundhed, behandles Martinus' analyser af årsagerne til fremkomsten af sygdomsgener og erfaringernes betydning for de fremtidige udviklingstrin, der ligger over menneskets nuværende trin. Ifølge Martinus er evolutionen målrettet. Den er som en ensrettet gade, der går mod fuldkommenhed! –

Martinus' to hovedværker er Livets Bog (LB1-7) og Det Evige Verdensbillede (DEV1-4), hvor han bl.a. forklarer, at naturvidenskaben er baseret på intelligens og forskning fra neden, mens åndsvidenskaben er baseret på intuition og forskning fra oven, og at de to videnskaber i fremtiden vil smelte sammen til én helhedsvidenskab.

Martinus har ikke været inddraget i de sidste seks års offentlige debat i Danmark om Darwin og Gud, om udviklingslæren og intelligent design. Hovedvægten i bogen er derfor lagt på Martinus Åndsvidenskab, fordi den trods sit store omfang og sine store perspektiver stort set er ukendt af offentligheden.

Ole Therkelsen, København 2007Anmeldelser

"Martinus, Darwin og intelligent design"
Onsdag den 16. maj 2007 er den officielle udgivelsesdato på Borgens Forlag.

Link til Borgen er:  http://www.borgen.dk/search.asp?keyword=therkelsen
Link til Biblioteker: http://www.bibliotek.dk (søg Ole Therkelsen)

Link til Saxo net-boghandel er:  http://www.saxo.com/item/3528615
Link til Världsbild Förlag er:  http://www.varldsbild.se/ram1.htm
Link til Vattumannen, bokhandel, Stockholm: http://www.vattumannen.se


Efter sigende er der flere anmeldelser på vej, bl.a. i Nyt Aspekt.
Herunder følger de første reaktioner ordnet efter dato.

1. Foredrag om åndsvitenskap i Hamar, Norge
I Hamar torsdag den 19.04.2007 blev det første offentlige foredrag om Martinus Kosmologi afholdt af Ole Therkelsen i byens bibliotek.    Hans Petter Grøndahl, "Literatura Bokhandel", Torggt. 74, Hamar, havde taget alle boghandelens Martinus-bøger med til foredraget.
Meget aktuelt for foredragets tema var der et billede af Darwin i dagens avis i anledning af at Darwin døde for 125 år siden, netop den 19.04.1882. I Hamar Arbeiderblad var der blandt andet et foto og en noget overdreven omtale: "Den verdenskjente foredragsholder og forfatter, Ole Therkelsen, vil torsdag kveld snakke om Martinus Kosmologi. Martinus (1890-1981) kom med sin kosmologi i to store verker på 8000 sider. Og det er dette Therkelsen vil snakke om i forbindelse med sin nye bok om Martinus, Darwin og intelligent design."

 
Charles Darwin (1809-1882)

2. Eksistens, DR’s filosofiske radioprogram i P1, den 23.04.2007
I anledning af udgivelsen af bogen ”Martinus, Darwin og intelligent design” blev Ole Therkelsen i 45 min interviewet af Annette Bram fra DR. Samtalen, der foregik i Martinus Mindestuer på Martinus Institut, Mariendalsvej 96, 2000 Frederiksberg, blev bragt i P1 mandag den 23. april.
Musikken i programmet var af den minimalistiske komponist Arvo Pert (f. 1935) fra Estland. Programmet kan indtil juli høres på DR’s hjemmeside www.dr.dk/P1/eksistens. Direkte link er
http://podcast.dr.dk/P1/Eksistens/2007/EKSISTENS_070423.mp3.

NYT. Radioprogrammet kan nu også høres på www.oletherkelsen.dk

3. Odsherredskysten, onsdag den 09.05-2007
Omtalen i Odsherredskysten var i fuld sidebredde med ikke mindre en tre farvefotos. Bogen blev udgivet 16. maj og foredraget i Klint med samme titel var den 19. maj.

Foredrag om Martinus, Darwin og intelligent design
Lørdag den 19. maj kl. 14.30 i Martinus Center, Klintvej 69, taler Ole Therkelsen om sin nye bog "Martinus, Darwin og intelligent design", www.borgen.dk.
Martinus Kosmologi er evig aktuel og går her i dialog med Darwins evolutionsteori og intelligent design-teorien. Darwin tager udgangspunkt i en gradvis udvikling, der sker i kraft af naturlig selektion. Intelligent design forsøger rent videnskabeligt at påvise, at der ligger en større intelligens bag al skabelse. Over for disse to teorier giver Martinus (1890-1981) en tredje forklaringsmodel på dannelsen af de komplekse organismer i naturen, livets oprindelse og beskaffenhed.
Martinus' udviklingslære har stort set været overset i de sidste års skabelsesdebat, men den byder på en interessant og perspektivrig indfaldsvinkel og begrunder både darwinismens og intelligent design-teoriens position og berettigelse. Martinus argumenterer for en evolution, der ikke alene er baseret på et intelligent design, men også på de levende væseners egen bevidsthed og erfaringsdannelse. Med kendskab til naturlovene for udvikling kan man forudsige, at menneskets fremtidige udvikling vil gå mod fuldkommenhed.
Cand. polyt. et scient. Ole Therkelsen taler dels på baggrund af sin uddannelse som kemiker og biolog, dels ud fra sit livslange engagement i Martinus Kosmologi. Siden 1980 har han holdt over 1200 foredrag om kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog, hvoraf flere kan høres på www.oletherkelsen.dk
Efter foredraget på ca. en time vil der være spørgetime.
Entré 55 kr.    Alle er velkomne !


4. Borgens web-site www.borgen.dk
http://www.borgen.dk/search.asp?keyword=therkelsen
"Ole Therkelsen er aktiv foredragsholder og en af de mest vidende formidlere af Martinus´ udviklingslære, der udgør en tredje forklaring i forhold til darwinismen og intelligent design - en evig diskussion, som har været genstand for en del offentlig debat især i de sidste 5 år. Ole Therkelsen går, på baggrund af sine foredrag, ind i diskussionen om livets oprindelse og naturens beskaffenhed. Bogen henvender sig dels til den voksende gruppe af Martinus-interesserede, dels til de mange, der er åbne for mere og andet end en tankemæssig forklaringsmodel til skabelsen."
http://www.bogguide.dk/find_boeger_bog.asp?_UNR=1475581


5. Kosmos, nr. 5/2007
Bog om intelligent design
Borgens Forlag har udgivet en bog med titlen "Martinus, Darwin og intelligent design" skrevet af Ole Therkelsen. Bogen, der handler om udviklingslæren og skabelsen af de komplekse organismer i naturen, er tillige en introduktionsbog til kosmologien for videnskabeligt interesserede mennesker. Se www.oletherkelsen.dk og www.borgen.dk for flere oplysninger. /ser


6. Vegetaren, nr. 1/2007
Kapitel om vegetarisme i ny bog
Borgens Forlag har udgivet en bog af Ole Therkelsen med titlen "Martinus, Darwin og intelligent design" (www.borgen.dk). Bogen, der giver en tredje og overraskende løsning på debatten om udviklingslæren og skabelsesteorien, indeholder også et helt kapitel om vegetarisme og sundhed. Overgang til en vegetarisk føde er et meget vigtigt skridt i menneskets videre evolution og humane udvikling frem mod fuldkommenhed.
Borgens Forlag har desuden udgivet Ole Therkelsens "Kosmiske lektioner" der er en CD med 50 foredrag i MP3-format om Martinus Kosmologi, hvor emnet vegetarisme ofte behandles.

 
7. Anmeldelse på  www.saxo.com  (søg: Ole Therkelsen)
Internet-boghandlen saxo.com ligger en anmeldelse, der har givet bogen en bedømmelse eller en rating på fem stjerner. http://www.saxo.com/item/3528615

Ny bog om evolution og intelligent design
af Karsten Jensen, adjunkt Aalborg Universitet,

Martinus, Darwin og intelligent design
Martinus, Darwin og intelligent design er titlen på en ny bog er skrevet af kemikeren, biologen og foredragsholderen Ole Therkelsen (f. 1948). Bogens emne er en udviklingslære, der blev skabt af den nordjyske forfatter Martinus (1890-1981) over en periode på 60 år.
Med udgangspunkt i den herskende strid mellem darwinister og tilhængere af idéen om intelligent design gør Ole Therkelsen sig til fortaler for en tredje forklaringsmodel, udviklet af Martinus, der opfatter selve evolutionen med dens indbyggede selektionsmekanismer som et udtryk for en levende intelligens med en kærlig hensigt.

Hvem var Martinus?
Martinus er relativt ukendt i offentligheden på trods af et omfattende forfatterskab, der rummer over 9000 sider fordelt på 44 større og mindre bøger, heriblandt hovedværket Livets Bog i 7 bind. Han var født i Sindal og havde ikke nogen akademisk baggrund, men arbejdede en årrække som mejerist, før han helligede sig et virke som forfatter og foredragsholder.
Ole Therkelsen citerer Martinus for at forklare, at baggrunden for hans forfatterskab var en dybtgående åndelig oplevelse som han havde i 1921. Oplevelsen gav ham evnen til ”… at skue alle de bag den fysiske verden bærende åndelige kræfter, usynlige årsager, evige verdenslove, grundenergier og grundprincipper”. Ifølge Ole Therkelsen anvendte Martinus denne evne, som han betegnede intuition, til at give en videnskabelig basis for begrebet næstekærlighed.

Naturvidenskab og åndsvidenskab
Bogen er opdelt i tre dele og i første del giver forfatteren et overblik over den verdensanskuelse Martinus var ophavsmand til, og som han betegnede åndsvidenskab. Blandt andet søger Ole Therkelsen at definere denne åndsvidenskab ved at sammenligne den med naturvidenskaben. Han anfører, at Martinus anerkender naturvidenskabens suverænitet indenfor det område af tilværelsen, der kan måles og vejes, men disse materielle realiteter er efter Martinus opfattelse styret af et bagvedliggende universelt jeg med en bevidsthedsstruktur, der er af rent åndelig natur. Ifølge Martinus er åndsvidenskab en logisk analyse af denne bevidsthedsstruktur og de virkninger den har på materien.

Et evigt liv
Ole Therkelsen gør opmærksom på at Martinus baserer sin logiske udredning af de universelle lovmæssigheder på en række antagelser, der kun kan opleves med den intuitive evne, som Martinus hævder at være i besiddelse af. For mennesker, der ikke besidder denne evne må disse antagelser nødvendigvis fremstå som hypoteser. Antagelserne strider på visse områder imod både naturvidenskabelige og ortodokse religiøse dogmer og af samme grund er der sikkert mange som vil finde dem uantagelige, selv som hypoteser. Da Martinus ikke ønskede at stifte en ny religion opfordrede han, ifølge Ole Therkelsen, studerende af hans analyser til at være yderst skeptiske og kritiske.
Det mest udfordrende af disse grundlæggende postulater, set fra en naturvidenskabelig synsvinkel, er Martinus opfattelse af livet som et evigt fænomen, der dybest set er identisk med en allestedsnærværende, almægtig og alkærlig guddom, og som udtrykker sig igennem alt hvad der eksisterer og udvikler sig. Med andre ord så udvider Martinus begrebet liv, så det ikke kun opfatter den biologiske udvikling, men også udviklingen af den uorganiske materie og bevidstheden.

En bevidsthed i evig udvikling
Begrebet om bevidsthedens udvikling er drivkraften i bogens anden del, der tager udgangspunkt i den herskende diskussion om darwinisme versus intelligent design. Ole Therkelsen giver en historisk redegørelse for denne diskussion og argumenterer for, at når diskussionen mellem kreationister og darwinister har stået på i mere end 150 år, så er det fordi begge lejre har nogle grundlæggende indsigter, der er korrekte.

Et af stridspunkterne er begrebet om en gradvis udvikling, der er centralt i darwinismen, men voldsomt kritiseret af tilhængere af intelligent design. Forfatteren er her på darwinisternes side og mener at kunne finde belæg for denne opfattelse hos Martinus, der opfatter bevidstheden som en samling elektriske kraftcentre, kaldet talentkerner, der virker ind på materien og former den kontinuerligt, i princippet på samme måde som når en idé materialiseres i en brugsgenstand.

At udformningen af materien til tider kan forekomme vilkårlig og kaotisk skyldes, ifølge Martinus, at bevidstheden udvikler sig fra primitive former hen imod mere velordnede stadier. Denne udvikling er efter hans opfattelse styret af bestemte love, der blandt andet betinger at bevidstheden overføres til nye organismer og formes gennem oplevelsen af materielle virkninger, som den selv er årsag til. De opsamlede erfaringer oplagres i føromtalte talentkerner, der igen påvirker materien, heriblandt det genetiske materiale.

Opfattelsen af livet som en fortsat læreproces, hvor indsamlet information er lagret i elektriske kraftcentre, men midlertidigt kan overføres til generne, der regulerer opbygningen af en ny organisme, anvender Ole Therkelsen i bogens sidste del til nogle betragtninger omkring sygdomme, som han ikke mener darwinisterne har nogen fyldestgørende forklaring på. Som alternativ fremfører han Martinus ideer om sygdomme og andre former for lidelse som elementer i en læreproces, der gradvis fører frem mod mere fuldkomne tilværelsesformer, som alle levende væsener i kraft af en evig udviklingsproces efterhånden får del i.

En positiv livsanskuelse
Det er vanskeligt på den korte plads, der her er til rådighed, at yde forfatteren fuld retfærdighed, da bogen er rig på originale idéer, af hvilke kun nogle få overordnede betragtninger er skitseret ovenfor. På samme måde har Ole Therkelsen på sin side sikkert følt, at det har været vanskeligt for ham at yde Martinus og hans værk fuld retfærdighed i en bog på 322 sider. Bogen vil utvivlsomt kunne provokere tilhængere af både darwinisme og intelligent design. Et af dens bidrag kan dermed være at forene disse to grupper, der kun modvilligt tåler hinanden.

Der kan imidlertid, efter min mening, ikke herske tvivl om at såvel Martinus, som hans elev, er ude i et humanistisk ærinde. Selv skriver Ole Therkelsen om Martinus analyser, at de ”… kan hjælpe mennesker til en forståelse af livet og dets love, som fører til en positiv livsanskuelse. Man kan lære at se, at alt det ubehagelige dybest set er et ubehageligt gode og dermed et udtryk for kærlighed”. Om det kan lykkes beror ikke kun på forfatteren og hans læremester, men også på læseren.

Der er på ingen måde tale om en systematisk afhandling, der følger traditionerne indenfor naturvidenskaben. Der er snarere tale om en populærvidenskabelig fremstilling i en lettere causerende stil båret af en begejstring for Martinus og hans analyser. Personligt har jeg følt mig godt underholdt.

Karsten Jensen (f. 1963) er cand. polyt. fra Aalborg Universitet, hvor han i dag er ansat som adjunkt. Han forskningsinteresser omfatter sundhedsteknologi, kunstig intelligens, og kognitionsteori.

 
8. Horoskopet nr. 3 / 2007
Martinus – den danske verdenslærer med nyt horoskop
af  Karl Aage Jensen, Astrologihuset. Citat fra artiklen:

Martinus, Darwin og intelligent design
Under udarbejdelsen af nærværende artikel, modtog jeg fra Borgens Forlag en bog af Ole Therkelsen med titlen ”Martinus, Darwin og intelligent design”. Alene titlen siger meget om spændvidden i Martinus´ lære, som er evig aktuel. Darwin tager udgangspunkt i naturlig udvælgelse gennem en gradvis udvikling. Intelligent design forsøger at påvise videnskabeligt, at der ligger en større intelligens bag al skabelse. Forfatteren er lektor i kemi og biologi, hvilket fremgår med al ønskelig tydelig i bogens systematiske opbygning og metode. Han gennemgår Martinus´ lære som en tredje og altomfattende forklaringsmodel på naturens komplekse organismer samt livets oprindelse og beskaffenhed. Martinus ser verdensaltet som et altomfattende, levende væsen, som vi alle lever i, og hvor livsoplevelsen finder sted gennem en uendelig udvikling. Bogen udfylder et stort tomrum, idet Martinus stort set har været overset i den skabelsesdebat, som har raset med stor styrke i den vestlige verden og f.eks. skabt religiøs furore i USA, hvor katolske kredse holder fast i, at verden er skabt af Gud og dermed på ingen måde kan acceptere den darwinistiske model.
Ole Therkelsen dokumenterer gennem Martinus´ lære både darwinismens og intelligent designs position og berettigelse. Intelligent design forsøger at modbevise darwinismen, mens Martinus´ lære indeholder svar på begge teoriers gyldighed på hvert deres plan. Ingen af disse teorien indeholder Martinus kosmiske spændvidde og er derfor kun en delvis forklaring på det store skabelsesmirakel. Bogen er samtidig er introduktion til Martinus´ lære. Martinus beskriver naturvidenskaben som ”forskning fra neden”, men åndsvidenskaben er ”forskning fra oven”. Sidstnævnte giver bedre overskuelighed og dermed helhedsforståelse, hvor naturvidenskaben hidtil har forsket i enkeltdele, hvilket giver en fragmentarisk videnstilnærmelse med begrænset værdi. Alligevel er det en nødvendig del af menneskets udvikling. Martinus har forudsagt, at de to videnskaber med tiden vil smelte sammen.


9. Den ny verdensimpuls, nr. 2, juni 2007
Anmeldelse af bogen af Gunder Frederiksen

LIV OG UDVIKLING
Vi er alle genstand for livets oplevelse, og alligevel kan vi nemt komme til kort, hvis vi skal forklare, hvad det liv, vi er midt i, egentlig er for en størrelse. Ole Therkelsen f. 1948, der er cand.polyt. et scient. og har et mangeårigt særdeles grundigt studium af Martinus Verdensbillede bag sig, har helt aktuelt beriget os med en informationsmættet bog, som belyser livets udvikling fra tre forskellige indfaldsvinkler: "Martinus, Darwin og intelligent design". Om disse tre indfaldsvinkler skriver Ole Therkelsen:
"Darwinismen er udtryk for en materialistisk livs- og naturopfattelse. I Vesten er materialismen blevet den dominerede livsanskuelse, og det har ført det gode med sig, at intelligensen er blevet kolossalt udviklet. Men det også har samtidig bevirket, at et åndeligt livssyn er blevet trængt tilbage. Materialismen er for mange mennesker blevet den nye religion.
Intelligent design-teorien er blevet ført i marken som en modvægt til det materialistiske livssyn. Teorien tilstræber på videnskabelig måde at bevise, at der ligger en guddommelig skabende kraft eller en intelligent årsag bag fremkosten af de komplekse organismer i naturen.
Martinus har lavet et nyt verdensbillede for at give en logisk og videnskabelig forklaring på, hvorfor man skal være god og kærlig. Kærlighedsbudet er ganske vist allerede kernen i de humane verdensreligioner, men her bliver det præsenteret i form af religiøse dogmer og læresætninger. Det moderne intellektuelle menneske kræver imidlertid en logisk og intellektuelt underbygget forklaring. Formålet med Martinus Verdensbillede er at bidrage til skabelsen af en ny verdenskultur."

Ole Therkelsen har praktisk taget hele sit liv været dybt engageret i Martinus Verdensbillede. Allerede som 11-årig traf han Martinus i Martinus Center i Klint og kom hurtigt i gang med at studere de mange bøger, Martinus har skrevet for at afdække livets mysterium og vise vejen ud af mørket og frem mod et lysets og kærlighedens menneskerige.
Ole har ikke sparet sig selv for at udbrede kendskabet til Martinus Kosmologi. Han har rejst land og rige rundt, og som det hedder på bogens bagside "holdt over 1200 foredrag i femten forskellige lande på seks forskellige sprog" – i sig selv noget af en Mammutpræstation. Og stadig virker den snart tresårige Ole både levende og parat til mange flere foredrag for den sag, som er blevet hans liv.
Nu har han desuden fået overskud til at skrive denne mere end 300 sider store bog, hvor han med hele sin ballast af videnskabelige studier og et dybt kendskab til Martinus som menneske og verdensfornyer bringer en analytisk gennemgang og vurdering af Martinus Verdensbillede. En stor TAK til Ole med de bedste ønsker for fortsat engagement inden for din hjertesag.


10. Alle Danske Biblioteker. www.bibliotek.dk  (søg Ole Therkelsen)
"Martinus, Darwin og intelligent design". Forfatter Ole Therkelsen
EMNE: Martinus; Martinus' lære; darwinisme; evolutionsteori; intelligent design.

Martinus (1890-1981) og hans udviklingslære, som i forhold til darwinismen og teorien omkring intelligent design præsenteres som en tredje forklaringsmodel på de komplekse organismer i naturen og livets oprindelse.


11. Kristeligt Dagblad, mandag den 18.06.2007

Martinus, Darwin og intelligent design

UDVIKLINGSLÆRE: Biologien kan ikke angive nogen som helst logisk årsag til livets opståen og organiseringen af de komplekse organismer i naturen

Ole Therkelsen
Når diskussionen mellem biologer og teologer om udviklingslæren og intelligent design i naturen har kunnet stå på i mere end 150 år, så er det efter min mening, fordi begge lejre har nogle grundlæggende indsigter, der er korrekte.
Det svageste punkt i intelligent design-teorien er dens benægtelse af den gradvise udvikling, der må anses for at være videnskabeligt bevist. En gradvis udvikling behøver ikke nødvendigvis at udelukke, at udviklingen er baseret på bevidsthedsmæssige faktorer.
Det svageste punkt i darwinismen er dens benægtelse af bevidsthedsmæssige faktorer i den gradvise udvikling. Darwinismen, er en meget forenklet teori, der i virkeligheden hviler på kun to fysiske faktorer, nemlig mutationer og naturlig selektion.
Ifølge den danske forfatter Martinus (1890-1981) er der ikke tale om et "enten eller", men om et "både og". Martinus' kosmologi eller åndsvidenskab er helt blevet overset i den offentlige debat om skabelsesteorien og darwinismen. Men for nylig er Martinus' udviklingslære blevet præsenteret i bogen "Martinus, Darwin og intelligent design", Borgen. Helt centralt i evolutionen er individets egen bevidsthedsudvikling, der ifølge Martinus foregår efter devisen "øvelse gør mester". Grundlaget for al udvikling, både i naturen og indenfor det menneskelige område, er noget så logisk som oplevelse og erfaring, træning og øvelse. Martinus opfatter bevidstheden som en samling elektriske kraftcentre, kaldet talentkerner, som virker ind på i materien og som kontinuerligt former organismerne, i princippet på samme måde, som når en idé materialiseres i en brugsgenstand. Bevidsthedens talentkerner er som morfogenetiske kraftfelter, der kan fremkalde eller udvælge de muterede gener, der er på bølgelængde med de tilsvarende bevidsthedsmæssige kvaliteter. I stedet får en "naturlig selektion" af generne er der her tale om en "bevidsthedsmæssig selektion".
Fælles for den materialistiske udviklingslære og intelligent design er, at de begge er "hokuspokus-teorier". Begge opererer med en ubegrundet begyndelse.
Verdensaltet, livs- og bevidsthedsfænomenet samt al energi må ifølge Martinus have evig eksistens. Principielt har alting altid eksisteret, og således har årsags- og virkningsloven en evig gyldighed. Ingen absolut begyndelse kan begrundes i årsags- og virkningsloven, hverken en guddommelig skabelse eller universets eller livets opståen. En logisk forklaring vil kræve, at man altid kan referere til en årsag i fortiden. Der må således eksistere en evig fortid uden nogen begyndelse. Enhver teori med en begyndelse bliver således en hokuspokus-teori.
Videnskaben mener, at materien er ophav til tænkningen. Martinus mener, at materien er materiale for tænkningen. Det er bevidstheden, der bruger materien og ikke omvendt! –
Bevidsthed kunne defineres som evnen til at bruge materien til fordel for skabelse og oplevelse. Bevidsthed er i bredeste forstand evnen til manifeston og oplevelse. Den virkelige drivkraft i evolutionen skulle ifølge Martinus være en af materien helt uafhængig, konstant eksisterende bevidsthed med vilje og evne til udvikling.
Ilya Prigogine, Erich Jantsch og Jesper Hoffmeyer forklarer, at naturen er selvorganiserende. Men selv om man bruger der fine ord "selvorganiserende" forklarer det i virkeligheden ingenting! – Biologien kan ikke angive nogen som helst logisk årsag til livets opståen og organiseringen af de komplekse organismer i naturen! – Man angiver selvorganisering og tilfældigheder som årsag til livets opståen og strukturering. Men tilfældigheder og selvorganisering er lig nul forklaring. Og så kunne man spørge sig: Kan man tillade sig at kalde noget for tilfældigt og selvorganiserende, fordi man ikke kan finde årsagen til det – og så bagefter erklære, at det er videnskab? – Men tilfældigheder og meningsløshed virker åbenbart for de fleste som en mere acceptabel forklaring end årsags- og virkningsloven, som fremhævet af Martinus.
Ifølge Martinus går enhver skabelse gennem flere udviklingstrin og enhver udviklingsproces indebærer en skabelse. Både skabelsen og evolutionen er udtryk for en både bevidsthedsbaseret og gradvis udviklingsproces! – Den levende natur bruger evolutionen som et redskab i den igangværende bevidsthedsbaserede udviklingsproces, der ifølge bestemte naturlovene skulle føre frem til skabelsen af det fuldkomne menneske.
Evolutionen er designet, og skabelsen finder sted ved evolution! –
Ole Therkelsen
Vanløse Alle 28,
2720 Vanløse


12. Webside, martinusnyt.dk
Lars Knudsen har lavet et web-site : http://www.martinusnyt.dk
hvor der findes flere informationer om bogudgivelsen.


13. Webside, divine-dimension.dk
Poul Larsens webside med info om Ole Therkelsen
http://www.divine-dimensions.dk/8463405

* * *

14. LINKS

DR, radioens P1, www.dr.dk:
http://podcast.dr.dk/P1/Eksistens/2007/EKSISTENS_070423.mp3

Alle Danmarks Biblioteker
http://www.bibliotek.dk (søg Ole Therkelsen)

Borgens Forlag
http://www.borgen.dk/search.asp?keyword=therkelsen

Bogguiden, Danmark
http://www.bogguide.dk/find_boeger_bog.asp?_UNR=1475581

Saxo internet-boghandel
http://www.saxo.com/item/3528615

Världsbild Förlag, Stockholm:
http://www.varldsbild.se/ram1.htm

Vattumannen, bokhandel, Stockholm,
http://www.vattumannen.se/

Lars Knudsen's web-site
http://www.martinusnyt.dk

Poul Larsens web-site
http://www.divine-dimensions.dk/8463405

Masken er faldet! – Jeg er blevet afsløret som ærkeenglen Jophiel, styrmanden for hærskarer af engle, der arbejder med intelligensfunktioner på jorden. (;-])
Tredje Testamentet, Göteborg:
http://www.tredjetestamentet.se/phorum/read.php?f=5&i=73304&t=72537


Opdateret den 19.06.2007
Ole Therkelsen